Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES

AVRUPA SÜRDÜRÜLEB_L_R ENERJ_ HAFTASI 15-19 HAZ_RAN 2015

ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE BIM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI” KONULU SEMİNER - Kartal, İstanbul-Türkiye, 2 2015

Kartal Belediyesi,  R2CITIES-Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi: Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru Projesi’nde ortak olarak yer almaktadır.

Proje  ile yerleşim alanlarında yeni yalıtım ve alternatif enerji kullanım yöntemleriyle enerji verimliliğinin arttırılması ve oluşacak modelin ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,  15-19 Haziran 2015 Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında, Kartal Belediyesi 17 Haziran 2015 tarihinde “Enerji ve Sürdürülebilirlik Çerçevesinde BIM Teknolojisinin Kullanımı” konulu seminer gerçekleştirecektir.

Seminerdeki sunumlar, enerji ve sürdürülebilirlik bağlamında tasarım, uygulama ve işletme süreçlerinde BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) kullanımı, girdi-çıktıları hakkında gerçekleştirilecektir.  Yerel otoritenin karar alma ve denetleme politikalarının, yapı sektöründeki profesyonellerin inşaat süreçlerinin planlaması ve uygulamasında enerji etkin, sürdürülebilir, şeffaf bir çerçevenin farkındalığı oluşturulacaktır.

Programa, Kamu Kurumları, üniversiteler, R2CITIES proje ortakları, Kartal’da ilgili konularda faaliyet gösteren firmalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kartal halkı, yerel ve ulusal basın davet edilecektir.

Print

  Bu proje Avrupa Birliği’nin araştırma, teknoloji Geliştirme ve sahada uygulama amaçlı 7.Çerçeve Programı’nda 314473 sayılı hibe sözleşmesi ile mali destek almaktadır