Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES

Amaçlar

Projenin amacı; büyük ölçekli yerleşim yerlerinin sıfıra yakın enerji tüketen bir kent modeli çerçevesinde dizayn edilmesi, inşa edilmesi ve yönetilmesine yönelik yinelenebilir stratejiler geliştirmek ve göstermektir

  • Konutsal yerleşim alanlarının entegre ve sistematik yenilenmesi.
  • Düşük enerji teknolojilerinin ve çözümlerinin seçilmesi.
  • Mevcut konutsal yerleşim alanlarının sıfıra yakın enerji yenilenmesi için sistematik ve entegre strateji.
  • İnşaat çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Yayma ve pazarda dağıtım.
  • Farkındalık, yaygınlaştırma ve eğitim.
Print

  Bu proje Avrupa Birliği’nin araştırma, teknoloji Geliştirme ve sahada uygulama amaçlı 7.Çerçeve Programı’nda 314473 sayılı hibe sözleşmesi ile mali destek almaktadır