R2CITIES Projesi

Proje büyük ölçekli yerleşim yerlerinin sıfıra yakın enerji tüketen bir kent modeli çerçevesinde dizayn edilmesi, inşa edilmesi ve yönetilmesine yönelik yinelenebilir stratejiler geliştirmekte ve göstermektedir

R2CITIES sıfıra yakın enerji tüketen şehirlere ulaşılması için büyük ölçekte yerleşim alanlarının yenilenmesi projelerini planlama, inşa etme ve yönetmeye yönelik, açıkça ve kolayca yinelenebilir stratejileri geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlar. Bu amaç için, yerleşim alanlarında bulunan binalarda enerji yenilenmesine yönelik, aşağıdaki şartlara esas teşkil edecek yenilikçi stratejiler ve çözümlerin uygulanması ve yaygınlaştırılmasının çerçevesi geliştirilecektir:

  • Farklı ülkelerde bulunan 3 yerleşim alanının iyileştirilmesi, iklim koşulları ve kullanıcının alışkanlıkları,
  • Kamu ve profesyonel kitleye yönelik iddialı yaygınlaştırma programı,
  • Yerleşim alanlarında bulunan binaların enerji performansının bütünsel gelişimi için maliyet etkinliğine dayalı çözümler sunan çeşitli çalışmalar (standard göstergelerin ve yeni tanı yaklaşımının tanımı, sistematik yaklaşım içinde mevcut enerji teknolojilerinin analizi, kentsel enerji planlaması için yeni stratejiler,...)
  • Uluslararası Performans Ölçme ve Doğrulama Protokolü (IPMVP) gibi standart protokoller göz önünde tutularak, herbir uygulama alanı için özenli hazırlanmış enerji performans ve tasarruf planına ait ölçme ve doğrulamanın yayılması,
  • İş dünyasında projenin etkilerini sağlamak için pazar ve yinelenen dağıtım planı ve geniş bir etkiye ulaşmak için uygun  bir yayma stratejisi,

Her üç uygulama alanı da, uygulanan şablonu ve mevcut piyasa standartlarının ötesinde gelişen gerçek olayların bu şablona etkilerini, yaygınlaştırılan konseptin tekrarlanabilirliğini de sağlayacak şekilde ele alınacaktır. R2CITIES, pazara hitap etmekte başarısız olan pahalı ve desteklenmeyen yapı sanatı uygulamalarının bugün içinde bulundukları durumdan ayırmaktadır. Üç konutsal alanda iddialı yenileme planı, 57.000m²’den çok alanı, 850’den çok konutu ve 1.500’den çok kullanıcıyı kapsayacak olup, potansiyel enerji tüketim azaltımı  60%’a yakın olacaktır.