Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES

Enerji talep ve tasarrufu

Her üç tip konuttaki temel enerji tüketimi: Bizim simülasyonumuz, mevcut yerleşim yerlerinde % 20-50 arasında değişen oranlarda enerji tasarrufunu öngörmektedir.

Isınma ve Sıcak Su

Isıtma, binalardaki enerji tüketiminin %59’unu oluşturmaktadır. Doğalgaz bu binalardaki temel enerji kaynağıdır. Isıtma ve sıcak su ikisi birlikte evsel enerji tüketiminin %74’ünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, çoğu enerji tasarrufu potansiyeli ısı kaybını önlemek için ısı yalıtımının artan kullanımı ile ilişkilidir. Bu bölgedeki ve Türkiye'nin de büyük bir kısmındaki binalar,  2000 yılında ısı yalıtımı ile ilgili düzenlemeler uygulanmaya başlamadan önce inşa edilmiştir (2 nolu binada görüldüğü üzere). Bu nedenle, binaların yalıtımı potansiyel tasarrufun gerçekleştirilmesinde başat bir öneme sahiptir.  Bizim simülasyon göstergelerimiz, eğer ısı yalıtımı yapılmış olsaydı uygulama bölgemizdeki 1 nolu binanın (1 nolu binada 2000 yılından sonra inşa edilmiş olmasına rağmen oldukça kötü yalıtım yapılmıştır) tasarruf potansiyelinin % 40 olduğunu göstermektedir.

Elektrik

Elektrik tüketimi %26’dır. Elektrik aydınlatma, ev eşyasında, bina hizmetleri ve klimalar için kullanılmaktadır.

Aydınlatma evlerin toplam enerji tüketiminin %12’sini oluşturmaktadır. Bu binalarda kullanılan en yaygın aydınlatma armatürleri, kompakt florasandan %80 daha az verimli olan akkor ampullerdir.

Dayanıklı Ev Aletleri (Soğutucu ve klimalar dahil)

En verimli buzdolapları yaklaşık %75 daha az enerji tüketmektedir. Çamaşır ve bulaşık makineleri 1990 modellere kıyasla yaklaşık %40 daha az enerji tüketmektedir. Verimlilik konusundaki iyileştirme çalışmaları, etiketleme ve verimlilik düzenlemelerine, bunun yanısıra enerji tasarruflu cihazların üretici ve tüketicilerinin ulusal düzeyde sübvanse edilmesine dayanmaktadır.

İYİ tablo hesaplamalarına göre öngörülen enerji tasarrufu

  • Yenilenen alan: 18,813 m2
  • Yenilemeden önceki toplam enerji tüketimi: 344.44 kWh/m2yr
  • Yenilemeden sonraki toplam tahmini enerji tüketimi: 125.33 kWh/m2yr
  • Toplam tahmini enerji tasarrufu: 63%
  • Toplamda kaçınılan CO2 emisyonu (tüketimdeki azalmalar hesaba katılarak): yılda 991.8 ton CO2
Print

  Bu proje Avrupa Birliği’nin araştırma, teknoloji Geliştirme ve sahada uygulama amaçlı 7.Çerçeve Programı’nda 314473 sayılı hibe sözleşmesi ile mali destek almaktadır